Taxipaskeuring

Voor aanvragen van een taxipas dient u zich medisch te laten keuren. De Inspectie Verkeer en Waterstaat accepteert deze uitsluitend wanneer deze wordt afgegeven door een gecertificeerde Arbo-dienst of BIG-geregistreerde bedrijfsarts.
De taxipas is 5 jaar geldig.

Tijdens de keuring zal er door de keuringsarts worden gekeken naar uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid met name gericht op de rijvaardigheid. De nadruk ligt hierbij op het gezichtsvermogen. Daarnaast wordt uw bloeddruk opgemeten, worden hart en longen beluisterd, wordt een screenend neurologisch onderzoek verricht en wordt het bewegingsapparaat getest. De urine wordt onderzocht op eventueel aanwezige suikerziekte.

Om deze keuring uit te laten voeren heeft u een Geneeskundige Verklaring IVW nodig. U kunt de hierin gestelde gezondheidsvragen alvast thuis invullen.
Wij verzoeken u bij de rijbewijskeuring het volgende mee te nemen:

  • De ingevulde Geneeskundige Verklaring IVW
  • Een legitimatiebewijs
  • Een flesje urine
  • Uw bril of contactlenzen
  • Contant geld (geen pinapparaat aanwezig).


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork