Sportkeuringen

Een sportkeuring kan verplicht worden (met name in geval van competitiesport) door een sportbond waarbij u aangesloten bent. Daarnaast is het voor u zelf belangrijk om bij (intensieve) sportbeoefening geïnformeerd te zijn over uw eigen gezondheidstoestand. Dit in verband met een mogelijke onderliggende (hart)aandoeningen of verhoogde bloeddruk.
Er wordt gekeken naar uw algehele gezondheidstoestand en eventuele afwijkingen die risico’s met zich mee zouden kunnen brengen met name tijdens fysieke inspanning.

Tijdens deze keuring zal de arts, met behulp van een medische vragenlijst, uw medische voorgeschiedenis doornemen en uw huidige gezondheidstoestand nader onderzoeken.
Hiervoor vindt een algeheel lichamelijk onderzoek plaats, met nadruk op het hart- vaatstelsel aangevuld met een rust ECG (elektrocardiogram). Op indicatie wordt een inspannings ECG afgenomen en/of longfunctie onderzoek verricht.
Tevens wordt er een urineonderzoek verricht op suiker en eiwit.
Na (eventuele goedkeuring) afloop van de keuring ontvangt u een schriftelijk bewijs hiervan.
Wij verzoeken u bij een sportkeuring het volgende mee te nemen:

  • Medisch keuringsformulier (indien in bezit)
  • Flesje Urine
  • Contant geld (geen pinapparaat aanwezig)


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork