Scheepvaart/ binnenvaartkeuring:

Een scheepvaart- of binnenvaartkeuring wordt uitgevoerd om gezondheidsrisico’s op te sporen, om lichamelijke afwijkingen tijdig te signaleren en om de medische fitheid noodzakelijk voor het navigeren en besturen van een schip vast te kunnen stellen.
De keuringen worden uitgevoerd door artsen, die hiervoor door het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn aangewezen, en verricht volgens de keuringsrichtlijnen zoals vastgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De nadruk bij deze keuringen ligt naast fysieke en mentale fitheid op een goed gezichtsvermogen zonder tekenen van kleurenblindheid en een voldoende gehoorvermogen.

Tijdens deze keuring zal de keuringsarts met u uw medische voorgeschiedenis doornemen en vindt er een algemeen lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast wordt er een gehoortest afgenomen en wordt het gezichtsvermogen (afstand, nabij zien, gezichtsvelden) bepaald met behulp van een ogentest. Op indicatie kan aanvullend onderzoek plaats vinden, zie tevens de internet site van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), www.ilent.nl, onderdelen binnenvaart, koopvaardij, visserij, deelonderwerp: “medische zaken” en "keuringsartsen".

Zo is bij de grote vaart iedere 2 jaar een tbc vrij verklaring vereist
De geldigheidsduur van de keuring bedraagt 2 jaar, de geldigheidsduur van de binnenvaartkeuring is afhankelijk van de leeftijd.

Wij verzoeken u bij een scheepvaart- of binnenvaartkeuring het volgende mee te nemen:

  • Een legitimatiebewijs
  • Uw bril of contactlenzen
  • Verklaring bloedgroep (indien in uw bezit) bij zeevaartkeuring
  • Het ingevulde keuringsformulier van de Inspectie Leefomgeving en Transport


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork