Rijbewijskeuring 70 jaar en ouder

Vanaf de leeftijd van 70 jaar dient u zich, in verband met de aanvraag voor een verlenging van uw rijbewijs, iedere vijf jaar medisch te laten keuren.
Tijdens deze keuring zal er door de keuringsarts worden gekeken naar uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid met name gericht op de rijvaardigheid. De nadruk ligt hierbij op het gezichtsvermogen. Daarnaast wordt uw bloeddruk opgemeten, worden hart en longen beluisterd, wordt een screenend neurologisch onderzoek verricht en wordt het bewegingsapparaat getest. De urine wordt onderzocht op eventueel aanwezige suikerziekte.

Om deze keuring uit te laten voeren heeft u een “eigen verklaring” van het CBR nodig. U kunt de hierin gestelde gezondheidsvragen alvast thuis invullen. Het formulier kunt u ophalen bij het gemeentehuis van uw woonplaats of bij het CBR.
Wij verzoeken u bij de rijbewijskeuring het volgende mee te nemen:

  • De ingevulde “eigen verklaring”
  • Een legitimatiebewijs
  • Een flesje urine
  • Uw bril of contactlenzen
  • Contant geld (geen pinapparaat aanwezig).


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork