Offshore-keuring:

Een offshore-keuring wordt uitgevoerd om mogelijke gezondheidsrisico’s bij werkers in de offshore op te sporen, om lichamelijke afwijkingen die voor het werken in een offshore omgeving gevaar zouden kunnen opleveren tijdig te signaleren en om de lichamelijke fitheid voor het uitvoeren van de offshore- werkzaamheden te beoordelen.
De keuringen worden uitgevoerd door NOGEPA erkende artsen volgens de geldende keuringsrichtlijnen..
Tijdens deze keuring zal de keuringsarts uw medische voorgeschiedenis met u doornemen en informeren naar uw huidige gezondheidstoestand. Tevens vindt er een gericht lichamelijk onderzoek plaats. Daarnaast wordt er een gehoortest afgenomen en wordt het gezichtsvermogen bepaald met behulp van een ogentest. Tenslotte vindt er een longfunctieonderzoek plaats, wordt er een rust of z.n. inspannings ECG verricht (laatst genoemde bij persluchtwerkers) en wordt uw urine onderzocht. Alleen op indicatie wordt de keuring aangevuld met een bloedonderzoek.

Na afloop van deze keuring wordt uw Personal Safety Log (“groene boekje”) afgestempeld ter bevestiging van uw medische fitheid voor offshore-werkzaamheden.
U dient bij aanvang van de offshore-werkzaamheden en vervolgens om de 2 jaar, medisch gekeurd te zijn.

Wij verzoeken u bij een offshore- keuring het volgende mee te nemen:

  • Uw Personal Safety Log (“groene boekje”)
  • Een legitimatiebewijs
  • Een flesje urine
  • Uw bril of contactlenzen
  • Sportkleding in geval van een inspannings ECG


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork