Duikkeuringen

De duiksport kan risico’s met zich meebrengen en is niet altijd zonder gevaar. Verschillende duikorganisaties verplichten hun leden dan ook een medische keuring te ondergaan.
Daarnaast is het belangrijk om bij duiksportbeoefening zelf geïnformeerd te zijn over de eigen gezondheidstoestand. Dit in verband met mogelijke onderliggende (hart/bloedvat/long)- aandoeningen die risico’s kunnen opleveren tijdens het duiken.
Een duikkeuring geeft inzicht in uw lichamelijke fitheid en sluit evt. aandoeningen, waardoor het duiken risicovoller kan worden, zo veel mogelijk uit.
Aan de hand van een medische vragenlijst wordt er samen met de keuringsarts gekeken naar uw medische voorgeschiedenis en naar uw huidige gezondheidstoestand. Hiernaast wordt er een lichamelijk onderzoek verricht en wordt er standaard een longfunctieonderzoek uitgevoerd.

Bij goedkeuring door de keurend arts ontvangt u na afloop van de keuring een goedkeuringsbewijs (eventueel in het engels) welke wereldwijd geldig is.

Wij verzoeken u bij een duikkeuring het volgende mee te nemen:

  • Medisch keuringsformulier (indien in bezit)
  • Een flesje urine
  • Contant geld (geen pinapparaat aanwezig)


terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork