Medische Check-ups:

De internistische check-up betreft een uitgebreid medisch onderzoek dat wordt verricht door onze internist.
Deze check-up geeft u inzicht in uw huidige gezondheidstoestand en leefstijl waarbij zo nodig een preventief advies over kan worden gegeven ter verbetering van uw gezondheid en leefstijl.
Een internistische check-up kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Gesprek met de internist n.a.v. een te voren ingevulde vragenlijst betreffende uw vroegere en huidige gezondheidstoestand;
 • Uitgebreid internistisch lichamelijk onderzoek;
 • Uitgebreid bloedonderzoek omvattende:
  • Hemoglobine (bloedgehalte)
  • Bezinking
  • Leverfunktie-waarden;
  • Nierfunktie-waarde;
  • Bloedsuikerwaarde
  • Volledig vetspectrum: cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceriden;
  • Op indicatie uit te breiden met aanvullend bloedonderzoek;
 • Urine-onderzoek;
 • Röntgenonderzoek van hart en longen;
 • Electrocardiogram in rust (hartfilm);
 • Electrocardiogram bij inspanning;
 • Longfunctie-onderzoek;
 • Gehooronderzoek;
 • Onderzoek gezichtsvermogen;
 • Nabespreking met de internist;

binnen 2 weken volgt een uitgebreide schriftelijke rapportage met conclusies en eventueel aanvullende persoonlijke advisering; deze rapportage is duidelijk en overzichtelijk, medische termen worden uitgelegd, c.q. toegelicht.

In overleg met u kan de inhoud van een check-up worden vastgesteld.

De strikt vertrouwelijke medische gegevens en persoonlijke advisering vallen onder het medisch beroepsgeheim en privacyreglement van MAB Mediwork.
De duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 2 uur.terug naar overzicht
Home | Medische keuringen | Tarieven | Contact

Copyright Mediwork