Arbodienstverlening

Wij zijn een onafhankelijke arbodienst die zowel de werkgever als de werknemer adviseert en begeleidt in het verzuimproces.
Wij beschikken over diverse deskundigen die al of niet in teamverband bedrijven en instellingen helpen bij het uitvoeren van een integraal arbo- en verzuimbeleid.
Een werkgever is en blijft verantwoordelijk voor het voeren van een algemeen beleid en het daarvan afgeleide arbo-beleid. Wij bieden u ondersteuning bij de uitvoering hiervan.

Wat kunnen wij u bieden:

  • Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding, gericht op het terugdringen van ziekteverzuim in uw organisaties

mappen
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek van medewerkers

Onderzoek naar de effecten van arbeidsrisico's of -belasting op medewerkers.
De inhoud en frequentie van het onderzoek dienen volgens de wetgever afgestemd te zijn op de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

  • Inhuren van een bedrijfsarts op de eigen lokatie

Uitvoeren van spreekuren + overleg met P&O op de lokatie van uw organisatie

  • Risico-inventarisatie en –evaluatie

De inventarisatie en evaluatie (RI&E) van alle risico's die het werk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers met zich meebrengt en het geven van advies over de vervolgaanpak. Wij kunnen de gehele uitvoering van de RI&E verzorgen. Bij de uitvoering door het bedrijf zelf kunnen wij een door u te bepalen mate van ondersteuning verlenen.